Dopolední program:

PONDĚLÍ – BATOLATA S VERČOU A ANETKOU (chodící děti do 24 měsíců)

 •  Při cvičení využíváme střídání cvičení tak, abychom maximálně využili soustředěnost batolat. Hodinu zahajujeme divadélkem s maňásky na konkrétní téma, v jehož duchu pokračujeme i při dalších aktivitách. Díky velkému množství cvičebních pomůcek, které máme k dispozici, můžeme zaručit pestrost programu Předem připravený program je koncipován tak, aby ho bylo možno přizpůsobit aktuálním schopnostem, náladě a chuti dětí i maminek.

 

ÚTERÝ – BATOLATA SE  ŠÁRKOU A RENATOU  (chodící děti do 24 měsíců)

 • Cvičíme podle aktuálních pohybových schopností a nálady dětí – na zemi, s gymbaly, overbaly, s padákem, na polštářkách, lavičkách apod.  Součástí každé hodiny je i maňáskové divadlo s říkadly a rytmizací a opičí dráha.. Celý program se snažíme tvořit v souladu s psychomotorickým vývojem a schopnostmi, které by děti v batolecím věku měly zvládnout.. K tomu nám slouží i speciálni blokmoduly, kterými se nám i díky sponzorům podařilo hernu vybavit

 

STŘEDA – CVIČENÍ PRO DĚTI OD 24 MĚSÍCŮ S RENATOU A ŠÁRKOU

 • Tento den je naplněný již předškolkovými dětmi, kterým je proto i upraven program. Využívá se  pomůcek, které odpovídají aktuálnímu věku dětí – pracuje se více s barvičkami, tvary, procvičuje se jemná motorika dětí. Kromě divadélka, říkadel, tanečků děti čeká i fyzicky náročnější opičí dráha s využitím žebřin, laviček, švédských beden i např závěsných žebříků a houpaček.
 • Toto cvičení je doplněno o výtvarnou dílničku, kde rozvíjíme jemnou motoriku dětí a podporujeme jejich tvořivost a fantazii.  Společnou činností se také významně prohlubuje vzájemný vztah rodiče a dítěte.

 

ČTVRTEK – CVIČENÍ PRO MIMINKA  S KATKOU P. (od 6ti měsíců)

 • Pro naše nejmenší jsme připravili program plný říkanek, písniček a tanečků. Při cvičení využíváme pohybových dovedností aktuálních pro daný věk – tedy přetáčení, plazení, lezení, za využití balančních pomůcek jako jsou overbaly, gymbaly, úseče a blokmoduly, které podporují psychomotorický vývoj dětí. Celé cvičení probíhá pod odborným vedením fyzioterapeutky Katky, která navíc dodává rady a pomoc každému miminku, které to potřebuje.
 • Pro zpestření zařazujeme také břišní tance maminek s penízkovými šátky.

 

PÁTEK – CVIČENÍ PRO DĚTI OD 24 MĚSÍCŮ S VERČOU  A  KÁJOU

 • Divadélko s maňásky Aničkou a Pepíčkem navodí písničkovou a hravou atmosféru celého pátečního dopoledne. Následuje cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky přizpůsobené věku a schopnostem dětí, při kterém využíváme velkou škálu náčiní a ostatních pomůcek, které Sokolík nabízí.
 • Po úvodním motivačním a průpravném cvičení připravujeme velmi oblíbenou opičí dráhu s využitím barevných blokmodulů a nářadí, které rozvíjí dětskou obratnost, rovnováhu a schopnost překonávání strachových situací. Závěr patří opět písničkám, které děti samy doprovází na jednoduché rytmické hudební nástroje.

 

Odpolední program:

ČMELKY – ÚTERÝ A ČTVRTEK – 15:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00

 • VŠESTRANNÉ CVIČENÍ A TANEČKY PRO DĚVČÁTKA OD 4 – 6 LET
 • Cvičení je pro omezený počet děvčátek (12-14) a zahrnuje i zdravotní cvičení, cvičení s náčiním, hry, tanečky a jiné všestranné sportovní aktivity. Cvičení probíhá formou pololetních kurzů – v případě volného místa se však lze zapsat  i v průběhu roku.
 • INFO : 602 296 513, 608 581 958 (Renata a Šárka)